• Havnen

  • Vejret

  • Roklub

  • Sejlklub

  • Dykkerklub

Velkommen til Mosede Havn

Mosede Havn ligger i bunden af Køge Bugt og er startet som en lille fiskerihavn tilbage i 1929. Der er fortsat
erhvervsfiskeri i havnen som dominerer miljøet i væsentligt omfang og er med til at give havnen det specielle
og højt værdsatte miljø. 

Der er desuden et meget aktivt sejlermiljø med sejlklub, roklub, dykkerklub og flere spisesteder. Gæstebåde er
velkomne på alle pladser med grønt skilt eller i inderhavnen indtil der anvises plads af havnefogeden. El og
vand findes på broerne som kræver indstik af kort, der købes hos havnefoged eller kiosk ligesom der findes
dieselbrændstof fra tank på havnen der betjenes af havnefogeden i åbningstiden.

 Proviant kan købes 200 meter fra havnen på Q8-tanken. Desuden findes der et butikscenter ved Karlslunde S-station
med flere butikker. 

Hjertestarter er placeret ved havnekontoret.

Greve Kommune har en hjemmeside der fortæller om aktiviteter i kommunen på følgende link: http://www.visitgreve.dk/danmark/greve