Besejling

På grund af de mange bundgarn, anbefales det, hvad enten man kommer syd- eller nordfra, at anduve et punkt (dybdeangivelsen 9,3) 1,3 sm ude i Køge Bugt (55:32.85 N - 12:19.62 E).
Derefter holdes ret på havnen (55:33.990 N - 12:17.316 E), og man skulle gå fri af bundgarnene. Havnen kan besejles både dag og nat.


Der er næsten altid plads til gæstesejlere i havnen, man kan ligge i inderhavnen indtil der anvises en plads af havnefogden. El, vand og brændstof kan fås. Proviant døgnet rundt på Q8-tanken 200 m fra havnen.

Molehovederne i indsejlingen er forsynet med et rødt og et grønt fyr, det vestlige Fl.G3s og de østlige Fl.R3s.