Nye regler for bundmaling og opsamling af afskrab fra både.

Fra 2021 træder nye regler i kraft for ovennævnte, der følges op af strafansvar for den enkelte bådejer. Der må kun bruges nye godkendte typer bundmaling.
Spørg forhandleren og følg instruktionen på emballagen.

- Når bådene kommer op fjernes og opsamles løse flager inden afvaskningen.

- Ved behov for fjernelse af gammel bundmaling bruges vakum-skarber til støvsuger eller
  slibemaskine med sug. Alternativt læg en presenning under båden ved afskrab i stille vejr.

- Affald opsamles og afleveres i havnens miljøcontainer.

Læs mere om ovennævnte på miljøstyrelsens hjemmeside vedr. bundmaling. Mst.dk/bundmaling

Optagning både oktober 2020.

Datoerne for optagning er nu på plads.

Den 13, 14, 21, 22 24 og 30 oktober.
Alle dage vil optagningen blive foretaget af Kenneth.

Er der spørgsmål til oversigten, ret henvendelse til havnekontoret eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oversigten er sidst rettet den 22. oktober 2020.
Se oversigten her: oktober 2020.

Husk!

 • Der begyndes hver dag kl. 0730.
 • Varighed pr. båd ca.30 min.
 • Bådene skal løbende være klar til optagning.
 • Der skal være 2 personer til hjælp ved optagningen.
 • Husk også at stativerne skal være forsynet med medlemsnr..

Toiletter - bomnøgler

Bomnøgle til toiletter.

Fra den 25. august 2020 skal man bruge bomnøglen for at benytte
toilettet.

 

Der forefindes kommunale toiletter på havnen.

 

 

Til alle indehavere af bomnøgler.

 

Vores bomnøglesystem er blevet opdateret. Det resulterer i, at alle brugere bliver inddelt i grupper

f.eks. forretningsdrivende, fiskere, sejlere, joller m.m.

 

Bomnøgler sælges fremover kun til personer med båd, joller, erhverv, leverandører m.m.

 

Du vil kunne risikere, at din bomnøgle ikke virker.

 

Henvend dig i givet fald til havnefogeden.

 

Havnebestyrelsen.

 

Dialogmøder

Dialogmøder 2020/21

Vil du i dialog med havnebestyrelsen?

Havnebestyrelsen vil gerne opfordre til dialog med havnens brugere. Kom med ris og ros- forslag til forandringer / forbedringer – nye ideer m.m.
Vi vil derfor holde dialogmøder på havnekontoret den 3. mandag i hver måned, bortset fra december fra kl. 17,30-18,30.

Her vil der altid være mindst 2 havnebestyrelsesmedlemmer til stede.

Kom og få en snak.

Mandag 17. august 2020

Mandag 21. september 2020

Mandag 19. oktober 2020

Mandag 22. marts 2021

Mandag 19. april 2021

 

PBV.

Erik Stanley

Formand

Tyveri af 2 både fra havnen.

Desværre er der i løbet af de sidste par dage blevet stjålet
2 motorbåde fra havnen.

Den ene er sejlet på grund i nærheden af Kalvehave og forladt.  

Den anden båd er ikke fundet.

Derfor hold øje med din båd og vær opmærksom på mistænkelig
færden i andre både og på havnen.

Havnevagt

Havnevagt under Coronasituationen

Myndighedernes retningslinier skal overholdes i vagtlokalet.

Håndvask og sæbe er til rådighed med papir til aftørring.

Der er renseservietter til rådighed for aftørring af mus. 

Hvis vagtlokalet ikke ønskes benyttet kan vagten opholde
sig i egen bil eller båd. Kvittering for vagt skal dog skrives
i vagtprotokollen. 

Det er muligt at dele vagten mellem 2 således at man skifter
kl. 01.30. Dette aftales indbyrdes.

Det er ligeledes muligt af bestille en dobbeltvagt hos Erik Nyby
som man går alene eller sammen med partner. Det medfører at
man kun får en vagt om året. 

Tobaksrygning i vagtlokalet er forbudt.

 

Nye toiletter

Kære brugere af Mosede Havn.

Vi har lige renoveret toiletterne og badene på havnen. Vi synes det er blevet et flot resultat.

Vi håber at I vil behandle det pænt, og efterlade det i samme stand som I
ønsker at modtage det.

Vi åbnede toiletterne Skærtorsdag og indtil vi kan få sæbedispensere, toiletrulleholdere, papir automater
og affaldskurve (forsinket på grund af Conona krisen), er der midlertidigt sat sæbedispensere og håndklæder
ind indtil de rigtige kan leveres.

Imidlertid var 4 ud af 5 sæbedispensere og 1 håndsprit forsvundet allerede lørdag.

Vi sætter nye ind, men vær venlig at lade disse blive stående til de næste besøgende.

Havnebestyrelsen.

 

Coronasituationen

Vi har modtaget en fælleserklæring fra Flid og Dansk Sejlunion som vi hermed viderebringer med tilpasning til Mosede Havn.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i
arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt
frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til
bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger
Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:  

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Havnekontoret er lukket frem til 1. april, men havnefogeden kan kontaktes på telefon 20110458 for køb af diesel og strøm m.m.
 • Søsætningen er som bekendt planlagt til start den 15. april og de nærmere betingelser for evt. gennemførelse vil fremkomme i god tid. 

Generalforsamling 2020

Til medlemmerne af havneforeningen.

 

På grund af corona situationen ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling,
som skulle være afholdt 30. april 2020.
Der står godt nok i vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.
Men det må vi se bort fra i denne situation.

Corona situationen afholder bestyrelsen fra at holde møde og planlægge generalforsamlingen og godkende
regnskabet. 

Endelig ved vi ikke, hvornår restriktionerne ophører. Derfor udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid.
Nærme om dato og indkaldelse, når situationen er normaliseret.

 Pbv.

 Erik Stanley

Formand.

------------------

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30 april 2020 for 
"Den Selvejende Institution Mosede Havn"s medlemmer.

Indkaldelsen vil blive fremsendt senere.

 

Flere artikler ...