El/vand

Hos havnefogeden og i kiosken kan der købes kort til el- og vandstandere.