Masteskur

På havnen findes et masteskur.

For at få den bedste udnyttelse af masteskuret er det nødvendigt at oplyse den
nøjagtige længde af masten til havnefogeden.

I løbet af efteråret bliver der ved masteskuret sat opslag op vedrørende masteplacering.

 

Brug af masteskur

Havneudvalget opfordrer til, at der ikke henlægges master med salingshorn, antenner, radar og wire. Det er nødvendigt at dette udstyr afmonteres inden placering på hylderne. Det er ligeledes vigtigt at den enkelte mast bliver placeret på den anviste plads, og mærket med navn.
Såfremt der lægges bom og/eller spilerbom i masteskuret, skal disse ligeledes være mærket med navn.