Generalforsamling 2020

Til medlemmerne af havneforeningen.

 

På grund af corona situationen ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling,
som skulle være afholdt 30. april 2020.
Der står godt nok i vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.
Men det må vi se bort fra i denne situation.

Corona situationen afholder bestyrelsen fra at holde møde og planlægge generalforsamlingen og godkende
regnskabet. 

Endelig ved vi ikke, hvornår restriktionerne ophører. Derfor udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid.
Nærme om dato og indkaldelse, når situationen er normaliseret.

 Pbv.

 Erik Stanley

Formand.

------------------

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30 april 2020 for 
"Den Selvejende Institution Mosede Havn"s medlemmer.

Indkaldelsen vil blive fremsendt senere.