Generalforsamling 2018.

Torsdag den 19. april holdt Den Selvejende Institution Mosede Havn den ordinære generalforsamling.

 Formandens beretning blev efter en del meningsudvekslinger taget til efterretning.

Der blev vedtaget en stigning af havnetaksterne på 2%. Medlemskontingent forbliver uændret.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsens sammensætning forbliver uændret.

-----------------

Juuls Bro.

Arbejdet på Juuls Bro er afsluttet og nu klar til sejlersæsonen..

 -----------------

Lys på kondimolen.

Der er sat 8 nye lysstander op med LED lys.

Juuls Bro.

 

Bestyrelsen har besluttet at forny den yderste del af Juuls Bro.

Arbejdet vil foregå i løbet af 1. kvartal af 2018, og således at broen er klar til
sejlsæsonens start.

Arbejdet vil blive udført af entreprenørfirmaet C. G. Jensen.

 

MOBILE PAY

MOBILE PAY

Fremover er det muligt at betale med MOBILE PAY ved henvendelse til

HAVNEFOGED Dan Trunjer

Musilk i Mosede Havn 2017

Portalen Udendørs

Den 27 .08.2017 blev der igen i samarbejde med Portalen afholdt udendørs koncert i Mosede Havn.

Arrangementet forløb over forventning for arrangørerne, havnen var fyldt til bristepunktet med et veloplagt publikum der nød musikken og vores dejlige havnemiljø. Der blev lagt et stort arbejde i at opstille scene og lyd  fra Portalens side .Havnen sørgede for opstilling af borde og stole, mens Roklubben og Sejlklubben solgte øl og vand i samarbejde med Kiosken og Jenners Seaside.

Jacob Svejstrup med orkester indledte koncerten kl 14.00

Kl 16.00 afsluttede Carlson´s A Train koncerten med dejlig Jazz

Alt i alt en vellykket dag

Dejlig stemning på havnen

 

 

 

 

MUSIK I MOSEDE HAVN

Igen i år arrangerer portalen i samarbejde med

Mosede Havn,Greve Roklub og Sejlklubben Greve Strand

En stor koncert.

Søndag de 27 August 2017 kl. 14.00

Det bliver med Jacob Svejstrup og hans orkester.

Jacob Svejstrup er BL.A kendt fra melodi grand prix

 

Fra kl 16.00 spiller Carlssons´ A Train

Et rigtigt godt Jazz orkester.

Det hele slutter kl. 18.00

Så glæd jer

 

Nyheder

Torsdag den 20. april holdt Foreningen Mosede Havn den ordinære generalforsamling.

Under punktet formandens beretning blev der spurgt til vores nye EDB leverandør Compusoft, som fungerer godt,
men at det havde været en hård opstart.

Formanden omtalte også at fiskeriet havde været bedre i 2016 end året før.

Ejendommene på Fundersvej har givet store omkostninger i 2016, da der blev fundet rotter i Nr. 3.
Rotteplagen kom til at koste over 250.000 kr. og er ikke endelig afsluttet.

Endvidere omtaltes dialogmøderne med Greve Kommune og interessenterne i havnen. Disse fortsætter til efteråret.

Havnetakster og medlemskontingent fortsætter uændret i 2018.

Der blev vedtaget nogle vedtægtsændringer for at give en mere retvisende og korrekt beskrivelse af de
faktiske forhold imellem sejlklubben Greve strand og Mosede havn.

Der blev spurgt om en dankortautomat ved den nye dieseltank, men omkostningerne er for store
og i stedet vil der kunne betales med mobilPay.

Det blev også nævnt at der er for få toiletter når der er arrangementer på havnen.
Bestyrelsen arbejder videre med dette problem.

  

Se artikel fra Eurofish Magazine.

I Eurofish Magazine's oktober udgave er der en artikel, der omhandler fiskeri af ål.
I artiklen henvises der til Mosede Havn.
Fisker Claus Olsen og hans kone Christine samt fisker Jørn Larsen (Korsør)  er omtalt
og der er nogle flotte fotografier af dem og havnen. Niels Skalkam er også nævnt.
Se artiklen her: Eurofish Magazine.

 

Besøg af indbrudstyve på både i Havnen

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie,
der er begyndt her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne.
Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.

 

Nye visioner om havdiger og barriereøer

 
Foreningen Køge Bugt Naturstrand har formidlet et notat fra Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 18.8.16, hvor der er skitseret et løsningsforslag til imødegåelse af den
forventede øgede vandstand i fremtiden. Notatet kan ses på foreningens hjemmeside
og kopi er blevet omdelt blandt nogle af havnens brugere. 
 
Det har naturligvis skabt en vis opstandelse, fordi den skitserede tegning i notatet
umiddelbart vil ødelægge Mosede Havn. Vi har været i kontakt med Tommy Koefoed
i Greve Kommune for at høre nærmere om, hvordan sådan et løsningsforslag kan opstå.
Han er enig i at det skitserede løsningsforslag er ubrugeligt og nævner, at der er flere
løsninger i spil omkring kystsikringen. 
 
Under alle omstændigheder vil et endeligt forslag blive gennemarbejdet grundigt
og naturligvis komme i høring samt, at en stor løsning f.eks. som Køge Bugt Strandpark
ligger noget ude i fremtiden. Tommy Koefoed vil vurdere behovet for at gå ud med
mere information til offentligheden på denne baggrund.
 
Bestyrelsen
 

 

 

Portalen udendørs:

 

Den 14.8.2016 blev der i samarbejde med Portalen afholdt udendørs
koncert i Mosede Havn, der var den første af en serie på 3 arrangementer
i august. Sylvester og de besatte indledte underholdningen kl. 13 og et
jazzorkester holdt stemningen oppe til kl. 17. 

Arrangementet forløb langt over forventning for arrangørerne, og havnen
var fyldt til bristepunktet med et veloplagt publikum der nød musikken,
selskabet og havnemiljøet. Der var lagt et stort arbejde i at sikre scene
og lyd professionelt fra Portalens side og havnen sørgede for opstilling
af borde og stole, mens Roklubben og Sejlklubben solgte øl og vand i
samarbejde med Kiosken.

 

Dejlig stemning ved koncerten på havnen.