Toiletter - bomnøgler

Bomnøgle til toiletter.

Fra den 25. august 2020 skal man bruge bomnøglen for at benytte
toilettet.

 

Der forefindes kommunale toiletter på havnen.

 

 

Til alle indehavere af bomnøgler.

 

Vores bomnøglesystem er blevet opdateret. Det resulterer i, at alle brugere bliver inddelt i grupper

f.eks. forretningsdrivende, fiskere, sejlere, joller m.m.

 

Bomnøgler sælges fremover kun til personer med båd, joller, erhverv, leverandører m.m.

 

Du vil kunne risikere, at din bomnøgle ikke virker.

 

Henvend dig i givet fald til havnefogeden.

 

Havnebestyrelsen.

 

Tyveri af 2 både fra havnen.

Desværre er der i løbet af de sidste par dage blevet stjålet
2 motorbåde fra havnen.

Den ene er sejlet på grund i nærheden af Kalvehave og forladt.  

Den anden båd er ikke fundet.

Derfor hold øje med din båd og vær opmærksom på mistænkelig
færden i andre både og på havnen.

Havnevagt

Havnevagt under Coronasituationen

Myndighedernes retningslinier skal overholdes i vagtlokalet.

Håndvask og sæbe er til rådighed med papir til aftørring.

Der er renseservietter til rådighed for aftørring af mus. 

Hvis vagtlokalet ikke ønskes benyttet kan vagten opholde
sig i egen bil eller båd. Kvittering for vagt skal dog skrives
i vagtprotokollen. 

Det er muligt at dele vagten mellem 2 således at man skifter
kl. 01.30. Dette aftales indbyrdes.

Det er ligeledes muligt af bestille en dobbeltvagt hos Erik Nyby
som man går alene eller sammen med partner. Det medfører at
man kun får en vagt om året. 

Tobaksrygning i vagtlokalet er forbudt.

 

Nye toiletter

Kære brugere af Mosede Havn.

Vi har lige renoveret toiletterne og badene på havnen. Vi synes det er blevet et flot resultat.

Vi håber at I vil behandle det pænt, og efterlade det i samme stand som I
ønsker at modtage det.

Vi åbnede toiletterne Skærtorsdag og indtil vi kan få sæbedispensere, toiletrulleholdere, papir automater
og affaldskurve (forsinket på grund af Conona krisen), er der midlertidigt sat sæbedispensere og håndklæder
ind indtil de rigtige kan leveres.

Imidlertid var 4 ud af 5 sæbedispensere og 1 håndsprit forsvundet allerede lørdag.

Vi sætter nye ind, men vær venlig at lade disse blive stående til de næste besøgende.

Havnebestyrelsen.

 

Coronasituationen

Vi har modtaget en fælleserklæring fra Flid og Dansk Sejlunion som vi hermed viderebringer med tilpasning til Mosede Havn.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i
arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt
frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til
bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger
Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:  

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Havnekontoret er lukket frem til 1. april, men havnefogeden kan kontaktes på telefon 20110458 for køb af diesel og strøm m.m.
 • Søsætningen er som bekendt planlagt til start den 15. april og de nærmere betingelser for evt. gennemførelse vil fremkomme i god tid. 

Generalforsamling 2020

Til medlemmerne af havneforeningen.

 

På grund af corona situationen ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling,
som skulle være afholdt 30. april 2020.
Der står godt nok i vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.
Men det må vi se bort fra i denne situation.

Corona situationen afholder bestyrelsen fra at holde møde og planlægge generalforsamlingen og godkende
regnskabet. 

Endelig ved vi ikke, hvornår restriktionerne ophører. Derfor udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid.
Nærme om dato og indkaldelse, når situationen er normaliseret.

 Pbv.

 Erik Stanley

Formand.

------------------

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30 april 2020 for 
"Den Selvejende Institution Mosede Havn"s medlemmer.

Indkaldelsen vil blive fremsendt senere.

 

Oprydning på bunden af Mosede Havn

Dykkerklubben (Nautilus Divers)  som har til huse på Havnevej 4 i Greve, er kommet med et godt tilbud.

Fra det gamle slæbested træner dykkerklubben elever, når vejret tillader det.
I dag går vi jo alle meget op i miljøet, derfor har de tilbudt at gøre en indsats for at hjælpe til med at gøre

                                 Mosede Havn til en ren havn.

  Når dykkerne  træner eleverne vil disse tage en tur rundt i havnen og samle det affald op, som de finder. Det kan være cykler, dåser, etc.

Vi takker dykkerklubben mange gange for det gode initiativ, som vi meget gerne tager imod. 

Samtidig oplyste klubben, at der den 2. november 2019 afholdes international "Divers Night". Dette foregår i hele verden,
hvor man skal have så mange dykkere som muligt  i vandet præcis kl 20.19. Det foregår fra det gamle slæbested.

 

 

Optagning både oktober 2019

Datoerne for optagning er nu på plads.

Den 9, 10, 11 og 12 oktober vil der blive optagning af Thurah.
Den 22, 23 og 24 vil der blive optagning af Kenneth.

Er der spørgsmål til oversigten, ret henvendelse til havnekontoret eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
På grund af vejret blev optagningen i dag fredag 11. oktober aflyst.
En redigeret optagningsliste er udarbejdet med en ny dato - tirsdag 15. oktober 2019.
Se oversigten her: Optagning 2019. Oversigten er redigeret pr. 14. oktober 2019. 

Husk!

 • Der begyndes hver dag kl. 0730.
 • Varighed pr. båd ca.30 min.
 • Bådene skal løbende være klar til optagning.
 • Der skal være 2 personer til hjælp ved optagningen.
 • Husk også at stativerne skal være forsynet med medlemsnr..

Mosede Havn - jubilæum.

 

Lørdag den 21. september fejrede Mosede Havn 90 års jubilæum ved en stor reception,
hvor ca. 150 særligt indbudte brugere af havnen var inviteret.
Sejlklubben Greve Strand lagde lokaler til receptionen

Jubilæet blev fejret i lækkert sensommervejr med solskin, så mange gæster valgte
at nyde maden fra buffeten , som var leveret af Jenners Seaside, udenfor i det dejlige vejr.

”Rynkeholdet” underholdte med festlig harmonikamusik.

Se her billeder fra jubilæet. Billeder fra havnens jubilæum. Billeder fra havnens jubilæum 2.

 

 

Flere artikler ...